Начало
Органи
За членове
Вписани адвокати
Актуална информация
За контакти
Решения на САК-Перник
Интернет връзки
English
ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ
БАНКОВА СМЕТКА
ПРАВНА ПОМОЩ
<< Начало | ПРАВНА ПОМОЩ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТИ

І. За Председателя и членовете на Съвета:

1.Във връзка с чл.18 от Закона за правната помощ постъпилите Заявления от адвокатите, желаещи да се вписват към НРПП да се разглеждат на съвет, съответно в месеца на подаването им. Заявленията и Решенията на Съвета да се изпращат до НБПП в указания за това срок;

2.Да се изготвя и поддържа списък за определените по делата адвокати, съответно с графи "приел и отказал" и по видове дела, които обслужват /административни, наказателни, граждански/;

3.Адвокатите да се уведомяват по телефона за датата, предмета и номера на делото;

4.Да се изготвя и поддържа списък на дежурните адвокати на интернет страницата на Колегията;

5.Постъпилите Искания да се разпределят пропорционално и равномерно на всички вписани в Регистъра адвокати, като дежурният член на САК-Перник да се съобразява в зависимост от сложността на делото да определи адвокат имащ компетентността да осъществи този вид правна помощ;

6.Членовете на Съвета да спазват реда си за определяне на служебните защити, като дават едноседмични дежурства за разпределение на постъпилите през седмицата искония от всички съдилища на територията на Окръжен съд Перник, РУ и Прокуратура;

7.Председателят да заверява отчетите на адвокатите и да изготвя становища с предложение за заплащане на възнаграждение;

8.Отчетите да се приемат на заседанията на Съвет на АК-Перник и да се изпращат ежемесечно.

 

ІІ. За техническия секретар при АК-Перник:

1.При постъпването Искането да се оформя надлежно с входящ номер;

2.Уведомителното писмо да се подготвя след получаване на искането за съответният разпределящ в три екземпляра;

3.Определеният адвокат след уведомяването да получи от офиса Искането,Предоставянето на правна помощ и Уведомителното писмо;

4.На уведомителните писма да се въвеждат изходящи номера и да се изпращат на Органа по чл.258, ал.1 от ЗПП;

5.След представянето на отчета да се въведе входящ номер и да се подготви за становище;

6.След приемането на отчетите да се направят копия и да се подредят в поименни папки на адвокатите предоставили правна помощ.

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Перник | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz