Начало
Органи
За членове
Вписани адвокати
Актуална информация
За контакти
Решения на САК-Перник
Интернет връзки
English
ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ
БАНКОВА СМЕТКА
ПРАВНА ПОМОЩ
<< Начало | Актуална информация |


Заповед

2020-03-16 |
ЗАПОВЕД

 

Във връзка с въведеното извънредно положение,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.    Да се преустанови дейността на Офиса на Адвокатска колегия – Перник, находящ се на адрес: гр.Перник, ул.Търговска №46, ет.3, считано от 16.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение.

2.    За същия период дейността, свързана процедурно с  работата на съдилищата и останалите институции, включително и определянето на служебни защитници да се осъществява от служителите Людмила Борисова и Силвия Владимирова и от Председателя на АК-Перник адвокат Стефан Даскалов.

3.    Необходимата дейност служителите да извършват преимуществено от домовете си, като посещават офиса на Колегията при крайна необходимост.

4.    Указва на адвокатите, вписани в АК-Перник, че за посочения период на извънредно положение дължимият членски внос към Колегията следва да се заплаща в установените срокове по банкова сметка: BG43BUIN95615100574209 в Алианц Банк.

5.    По всички въпроси относно дейността на Адвокатската колегия и нейните органи адвокатите и останалите граждани могат да се информират на следните телефони:

АК - Перник 0898/470498; Людмила Борисова 0896/855205; Силвия Владимирова 0888/778109;

Председател: 0888613121

6.    Относно създадения режим на работа на САК-Перник да бъдат информирани административните ръководители на съдилищата и Прокуратурите в съдебния район на Окръжен съд – Перник и ОД на МВР – Перник, както и частните съдебни изпълнители от посочения съдебен район. Информацията да бъде изпратена с електронни съобщения.

7.    Заповедта да бъде оповестена на сайта на АК-Перник, както и чрез залепване на входа на сградата и на външната врата на офиса на АК-Перник.

 

 

 

 

16.03.2020 г.                             Председател:

 

                                                  /Стефан Даскалов/  
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Перник | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz